Opvask og levering

Det kan vi tilbyde

Opvasken er en del af vores kvalitets program, derfor er den obligatorisk.

For at kunne leve op til de stadigt stigende krav, har vi i dag tunnelvasker med dertil hørende vandbehandlingsanlæg. Tunnelvaskeren er indrettet på den måde, at forvask og slutskyl er mekanisk adskildt. Slutskyllet er et duoskyl, hvorved man sikrer at tempeturen altid er 95 gr.c, dette er for at sikre sig, at der ikke er nogen bakterier på servicen. Dansk lovgivning kræver slutskyl på 92 gr. c.

Vandbehandlingsanlægget
Vandbehanlingsanlægget er et mekanisk system, hvor man under højt tryk sender vandet igennem et filter, hvorefter kalk og mineraler er fjernet. Det betyder et reduceret forbrug af kemikalier, så vi skåner naturen. Vi tilbyder gerne opvask af Deres eget service, her tænker vi specielt på haller, hoteller og lignende.

Med venlig hilsen

Marianne Ploug

TOP